03 - Novostavba výrobního areálu firmy EWE s.r.o. s kapacitou 180 pracovníků

 

Stavba Novostavba výrobního areálu firmy EWE s.r.o. s kapacitou 180 pracovníků
Zpracovatel dokumentace    NĚMEC – projekce, s.r.o.
 hlavní projektant: Ing. Antonín Němec
 požární bezpečnost:             Emil Faltejsek
 vytápění:                                Jiří Kamenický
 zdravotechnika :                   MK Profi Hradec Králové, 
 vzduchotechnika :                 MIKROKLIMA s.r.o.
 elektroinstalace:                   Elektro-Sychra, spol s r.o.
Realizace stavby stavba nebyla realizována generálním dodavatelem stavby, ale výběrem dodavatelů jednotlivých částí stavby a jejich koordinací
koordinace prací a technický dozor investora: Ing.Pavel Maňka, Vlastimil Jirout
dodavatel stavebních prací: A.B.V. spol. s r.o.
ŽB skelet: VCES a.s.
obálka budovy: STAVEBNÍ PROGRESS a.s.
elektroinstalace: Elektro-Sychra, spol s r.o.
topení, TZB: Baumgartl
vzduchotechnika: MIKROKLIMA s.r.o.
trafostanice a přípojka VN:  K energo s.r.o.
 

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

© 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice