03 - Novostavba výrobního areálu firmy EWE s.r.o. s kapacitou 180 pracovníků

 

Stavba Novostavba výrobního areálu firmy EWE s.r.o. s kapacitou 180 pracovníků
Zpracovatel dokumentace    NĚMEC – projekce, s.r.o.
 hlavní projektant Ing. Antonín Němec
 požární bezpečnost          Emil Faltejsek
 vytápění                               Jiří Kamenický
 zdravotechnika                  MK Profi Hradec Králové, 
 vzduchotechnika                 MIKROKLIMA s.r.o.
 elektroinstalace                  Elektro-Sychra, spol s r.o.
Realizace stavby stavba nebyla realizována generálním dodavatelem stavby, ale výběrem dodavatelů jednotlivých částí stavby a jejich koordinací
koordinace prací a technický dozor investora Ing.Pavel Maňka, Vlastimil Jirout
dodavatel stavebních prací A.B.V. spol. s r.o.
ŽB skelet VCES a.s.
obálka budovy STAVEBNÍ PROGRESS a.s.
elektroinstalace Elektro-Sychra, spol s r.o.
topení, TZB Baumgartl
vzduchotechnika MIKROKLIMA s.r.o.
trafostanice a přípojka VN K energo s.r.o.
 

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice