03 - Modernizace silnice II337 Seč-Třemošnice (křižovatka s III33741)

panel 03 - Modernizace silnice II337 Seč-Třemošnice (křižovatka s III33741).pdf

Stavba - název Modernizace silnice II337 Seč-Třemošnice (křižovatka s III33741)
Stavebník/investor Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 530 03 Pardubice
zhotovitel Společnost M - Silnice, Colas CZ Modernizace II/337 Seč - Třemošnice
projektanti Ing. Bohuslav Shejbal
technický dozor stavebníka Ing. Radim Malát
autorský dozor Ing. Bohuslav Shejbal

 

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice