02 - Modernizace silnice II366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II368 - I., II.,III. etapa

panel 02 - Modernizace silnice II366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křiž.pdf

Stavba - název Modernizace silnice II366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II368 - I., II.,III. etapa
stavebník/investor Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 530 03 Pardubice
zhotovitel M- SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
stavbyvedoucí Luboš Mikulecký
projektanti Dopravně inženýrská kancelář s.r.o
Bezděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Ing. Miloš Burianec
technický dozor stavebníka Zdeněk Karmazín
autorský dozor Ing. Miloš Burianec

 

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice